Pilathara Forane

Parishes

Christ the King Church  Pariyaram

St Antony's Church  Mudikkanam

St. Michael’s Church  Kunhimangalam

St Mary's Church  Pariyaram

Holy Infant Mary Church  Madakampoil

St John's Church  Kuttur

St Francis Xavier Church  Embate

Our Lady of Sorrow Church  Pilathara

Parish Parish Contact No Vicar Contact No Address
St Francis Xavier Church, Embate Rev. Fr Lawrence Panakkal 8921918457 Pariyaram, Medical College P.O.,Pariyaram, Kannur Dt- 670503
St Sebastian's Church, Kayapoil Rev. Fr Joe Bosco Panjikaran 9383491137 Kayappoil, Kakkara P.O., Kannur Dt-670306
St John's Church, Kuttur +91 4985 202114 Rev. Fr Binu Cleetus Kattassery 9497595974 Menonkunnu, Kuttur P.O. Mathamangalam via, Kannur Dt-670306
Holy Infant Mary Church, Madakampoil 04985 237710 Rev. Fr Sunny Memana +91 4972723353, 9747725578, +91 4672254160 Peringome P.O., Kannur Dt- 670307
St Antony's Church, Mudikkanam Rev. Fr Robinson Lawrence OFM Cap 8281841109 Mudikkanam, Pariyaram P.O., Kannur Dt- 670502
St Mary's Church, Pariyaram Rev. Fr Sebastian Kunnappally 9447475224 St Mary's Village,Pariyaram, Kannur Dt-670502
Christ the King Church, Pariyaram +91 4972 808393 Rev. Fr Lino Puthenveetil 9633955953 Pariyaram, Medical College P.O., Kannur Dt-670503
Our Lady of Sorrow Church, Pilathara +91 4972 800253 Very Rev. Fr Benny Manapatt 9745201307, 9447394307 Pilathara P.O. , Kannur Dt- 670501
St. Michael’s Church, Kunhimangalam +91 497 2810456 Rev. Fr Thomas Manakuzhiyil OFM Kunhimangalam P.O, Kannur Dt.- 670 309